HSK test

HSK Test (Chinese Proficiency Test) HSK test međunarodni je standardizirani ispit kojim se testira i ocjenjuje opće znanje kineskoga jezika neizvornih govornika te njihovo umijeće njegova korištenja u svakodnevnom, akademskom i profesionalnom životu. Pismeni dio ispita ima šest stupnjeva, a usmeni je dio podijeljen na početni, srednji i napredni stupanj. HSK stupanj 1. Podrazumijeva sposobnost primjene i razumijevanja jednostavnih kineskih izraza potrebnih za osnovnu komunikaciju. Broj riječi: 150 CEF ekvivalent: A1 HSK stupanj 2. Podrazumijeva sposobnost snalaženja u svakodnevnim situacijama. Broj riječi: 300 CEF ekvivalent: A2 HSK stupanj 3. Podrazumijeva sposobnost komuniciranja na osnovnoj razini u svakodnevnom, akademskom i poslovnom životu. Broj riječi: 600 CEF ekvivalent: B1 HSK stupanj 4. Podrazumijeva sposobnost spontanog i nesmetanog komuniciranja o brojnim temama i tečnog razgovora s izvornim govornicima kineskog jezika. Broj riječi: 1200 CEF ekvivalent: B2 HSK stupanj 5. Podrazumijeva sposobnost čitanja kineskih novina i magazina, gledanja i razumijevanja kineskih filmova i predstava te držanja govora na kineskom jeziku. Broj riječi: 2500 CEF ekvivalent: C1 HSK stupanj 6. Podrazumijeva sposobnost spontanog, tečnog i pravilnog pismenog i usmenog izražavanja te potpuno razumijevanje svih oblika pismene i usmene komunikacije. Broj riječi: > 5000 CEF ekvivalent: C2 Više informacija o HSK testu možete pronaći na www.hanban.orgHSK test (Chinese Proficiency Test) is an international standardized exam that tests and evaluates general knowledge of Chinese language of non-native speakers and their skills to use it in their daily, academic and professional lives. Written exam has six degrees, and the oral part is divided into beginner, intermediate and advanced level. HSK level 1 Implies the ability to use and understand simple Chinese expressions needed for basic communication. Number of words: 150 CEF equivalent: A1 HSK level 2 Implies the ability to cope with everyday situations. Number of words: 300 CEF equivalent: A2 HSK level 3 Implies the ability to communicate at a basic level in a daily, academic and professional life. Number of words: 600 CEF equivalent: B1 HSK level 4 Implies the ability of spontaneous and smooth communication on many subjects, and fluent conversations with native speakers of Chinese. Number of words: 1200 Equivalent to CEF: B2 HSK level 5 Implies the ability to read Chinese newspapers and magazines, watching and understanding Chinese films and plays, and holding fluent speech in Chinese. Number of words: 2500 CEF equivalent: C1 HSK level 6 Implies the ability of spontaneous, fluent and correct written and oral skills and a complete understanding of all forms of written and oral communication. Word count:> 5000 CEF equivalent: C2 More information about the HSK test can be found at www.hanban.org