Stručno vijeće Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu

Konfucijevim institutom Sveučilišta u Zagrebu upravlja Stručno vijeće sastavljeno od predstavnika Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište u Šangaju za međunarodno poslovanje i ekonomiju.

Predsjednik Vijeća

prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu

Potpredsjednica Vijeća

prof. dr. sc. Nie Qing, zamjenica predsjednika Sveučilišta u Šangaju za međunarodno poslovanje i ekonomiju

Članovi Vijeća

prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs, akademkinja

prof. dr. sc. Mislav Ježić, akademik

prof. dr. sc. Wang Guanglin, dekan Fakulteta za strane jezike i voditelj Ureda Konfucijeva instituta Sveučilišta u Šangaju za međunarodno poslovanje i ekonomiju

prof. dr. sc. Ye Rong, zamjenica voditelja Ureda Konfucijeva instituta Sveučilišta u Šangaju za međunarodno poslovanje i ekonomiju

prof. dr. sc. Zou Nannan, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju SUIBE

 

Podijelite s prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin