shutterstock_390783235

Obavijesti za polaznike

Ljetni semestar 2016./2017.

Trajanje semestra: 27. veljače 2017. - 14. lipnja 2017.

Ispitni rokovi i nadoknada nastave po grupama:

  • A1.1 stupanj                       

A1.1 A                        

A1.1 B                            

A1.1 C   

A1.1 D

A1.1 E

A1.1 F                      

  • A1.2 stupanj             

A1.2 A 

A1.2 B

A1.2 C

  • A2.1 stupanj           

A2.1 A

  •  A2.2 stupanj

A2.2 A

  • B1.1 stupanj

B1.1 A

  •  B1.2 stupanj

B1.2 A

  • B1.3 stupanj

B1.3 A

  • B1.4 stupanj

B1.4 A

  • B2.1 stupanj

B2.1 A

  • B2.2 stupanj

B2.2 A

 

Kontakt:
info@ki.unizg.hr

01/4843 601