Impresum

Sadržaj autorizirao:  Krešimir Jurak

Urednik: Jelena Vrhovski

Autori sadržaja: Iva Valentić, Karolina Svencbir, Bojan Horvačić, Krešimir Jurak, Jelena Vrhovski

Prijevod:  Zheng Xiaoxiao, Siniša Bosanac

Izrada portala: Luka Uzel, Siniša Bosanac

Grafički dizajn: Sabahudin Dino Ekić