RSS

Obavijesti o dostupnosti novog sadržaja i sažetke članaka na našem web portalu možete pratiti i putem RSS kanala. Za praćenje naših RSS kanala preporučamo korištenje usluge Google Reader. Popis RSS kanala web portala Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu: [category_specific_rss_menu]