YCT test (Youth Chinese Test)

YCT Test (Youth Chinese Test)

YCT test međunarodni je standardizirani test namijenjem učenicima osnovnih i srednjih škola kojim se procjenjuje njihovo umijeće korištenja kineskog jezika u svakodnevnom životu i u obavljanju školskih obveza. Sastoji od dva međusobno neovisna dijela: pismenog i usmenog. Usmeni test podijeljen je na početni i napredni stupanj, a pismeni se sastoji od četiri stupnja: YCT stupanj 1. Podrazumijeva sposobnost primjene i razumijevanja najčešće korištenih kineskih riječi i izraza. Broj riječi: 80 CEF ekvivalent: nema YCT stupanj 2. Podrazumijeva sposobnost primjene i razumijevanje jednostavnih kineskih riječi i izraza te  vođenja osnovne  konverzacije. Broj riječi: 150 CEF ekvivalent: A1 YCT stupanj 3. Podrazumijeva sposobnost vođenja jednostavnog razgovora o svakodnevnim temama. Broj riječi: 300 CEF ekvivalent: A2 YCT stupanj 4. Podrazumijeva sposobnost komuniciranja na kineskom jeziku na osnovnoj razini u svakodnevnom, akademskom i profesionalnom životu. Broj riječi: 600 CEF ekvivalent: B1 Više informacija o YCT testu i ostalim testovima možete pronaći na www.hanban.orgTest YCT is an international standardized test designed for elementary and secondary schools which assesses their skills in the use of Chinese language in everyday life and in performing schoolwork. It consists of two independent parts: written and oral. The oral test is divided into initial and advanced level, and written consists of four stages: YCT level 1 Implies the ability to use and understand the most used Chinese words and phrases. Number of words: 80 CEF equivalent: none YCT level 2 Implies the ability to use and understand simple Chinese words and phrases and to participate in basic conversation. Number of words: 150 CEF equivalent: A1 YCT level 3 Implies the ability to lead a simple conversation on everyday topics. Number of words: 300 CEF equivalent: A2 YCT level 4 Implies the ability to communicate in Chinese language at a basic level in daily, academic and professional lives. Number of words: 600 CEF equivalent: B1 More information about YCT test and other tests can be found at www.hanban.org