Upišite probni tečaj kineskoga jezika

Želite učiti kineski jezik, ali ste čuli da je težak pa se dvoumite? Upišite probni tečaj u Institutu i riješite se svih dilema. Želite učiti kineski jezik, ali dvoumite se jer ste čuli da je težak? Upišite probni tečaj kineskoga jezika u Institutu i riješite sve dileme. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se za besplatne probne sate kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni sati kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr. Grupe su popunjene! Prijavite se na besplatni probni tečaj kineskoga jezika od 2. do 5. rujna u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25 (Studentski centar, 2. kat) u trajanju od četiri školska sata. Upoznajte se s osnovama kineskoga jezika, profesorima, nastavnim materijalima i metodom rada. Svaka grupa može imati maksimalno 15 polaznika, a svi polaznici moraju biti stariji od 18 godina. Prijave se primaju od 27. kolovoza do 30. kolovoza na mail info@ki.unizg.hr. Molimo vas da u naslov maila upišete "Probni tečaj kineskoga jezika" i da u mailu specificirate željenu grupu (A, B, C ili D) prema navedenom rasporedu: Grupa A Ponedjeljak i srijeda od 17:30 do 19 sati Grupa B Ponedjeljak i srijeda od 19:15 do 20:45 Grupa C Utorak i četvrtak od 17:30 do 19 sati Grupa D Utorak i četvrtak od 19:15 do 20:45 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/4843 601 ili na mail info@ki.unizg.hr.
Podijelite s prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin